Har ni rutiner för hur ni hanterar djur som de boende ansvarar för?

Lex Maja är en viktig lagstiftning som har inrättats för att skydda vårdtagares husdjur och se till deras välmående. Genom att vara medveten om Lex Maja och dess innebörd kan vårdpersonal och vårdinrättningar spela en aktiv roll i att bevara värdefulla relationer mellan människor och deras djur samt förebygga djurplågeri. Det är en lagstiftning som inte bara främjar djurs rättigheter utan också tar hänsyn till människors känslomässiga välbefinnande när de är i vård och behöver stöd för att ta hand om sina fyrbenta vänner.

Foto: Mostphotos

Lex Maja kom till efter att katten Maja svalt ihjäl när ägaren åkte in till sjukhus. Polisen fick larm om katten först elva dagar efter att kattens matte blivit inlagd. Katten var då i så dåligt skick, då hon varken fått mat eller vatten, att hon måste avlivas.  

Innan polisinsatsen hade ett katthem försökt få kvinnans hemtjänst att öppna lägenhetsdörren för att hjälpa den nödställda katten, men förgäves. Hemtjänsten hänvisade till sekretessbestämmelser samt på att hon som var sjuk hade anhöriga och en god man. Lagen gäller sedan 2019.  

Den som arbetar inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst och som i sitt arbete påträffar misskötta djur har rätt att bryta sin sekretess för att anmäla att djur utsätts för vanvård eller misshandel till länsstyrelsen eller polisen. Detta under förutsättning att det är uppenbart att djuret inte mår bra eller nyligen utsatts för våld. Likaså om djur har övergivits eller lämnats utan tillsyn under en längre tid.  

Att det är tillåtet innebär inte att man har en skyldighet. Reglerna bör ändå vara kända i verksamheterna och det behöver finnas rutiner. När det gäller äldreboenden så finns det boenden där det finns djur. Vissa boenden har korttidsplatser och avlastningsplatser där äldre kommer att stanna under många veckor. Då kan det komma fram att det finns djur i den enskildes bostad. Likaså kan man få kännedom om närstående till de boende som har djur och som hamnat på sjukhus.  

En anmälan ska begränsas till att handla om uppgifter om djuret och var djuret finns. Anmälan behöver dock även innehålla nödvändiga uppgifter om djurhållarens identitet, adress och eventuella andra kontaktuppgifter. Det är viktigt att tänka på att anmälan inte ska innehålla information om den enskildes hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden.

Lex Maja är en viktig lagstiftning för våra husdjurs välbefinnande


I vårt samhälle är relationen mellan människor och deras husdjur stark och betydelsefull. Många människor, särskilt äldre, har djur som är deras trogna följeslagare och en viktig källa till tröst och glädje. För att säkerställa att dessa djur inte far illa när deras ägare blir sjuka har lagstiftningen infört Lex Maja.

Vad är Lex Maja?


Lex Maja är en lagstiftning som syftar till att skydda djur som är beroende av en vårdtagares omhändertagande. Den är uppkallad efter Maja, en katt som led när hennes ägare blev sjuk och inte längre kunde ta hand om henne. Denna lagstiftning innebär att vårdpersonal och andra inom vården har en anmälningsplikt om de får kännedom om att ett djur riskerar att fara illa på grund av ägarens sjukdom eller vårdbehov.

Varför är Lex Maja viktig?


Skydd för djurs välmående: Lex Maja är främst inriktad på djurs välmående. När en person blir sjuk och inte längre kan ta hand om sitt husdjur som de brukade, kan djuret riskera att fara illa. Lex Maja ger vårdpersonalen verktyg för att ingripa och se till att djuret får den omsorg och uppmärksamhet det behöver.
Bibehålla relationen till sitt husdjur: Djur kan vara en viktig del av en persons liv, särskilt äldre. Att förlora sitt husdjur på grund av bristande vård kan vara hjärtskärande. Genom Lex Maja kan vårdpersonal hjälpa till att bevara dessa värdefulla relationer.
Förhindra djurplågeri: Genom att uppmärksamma och ingripa när ett djur riskerar att fara illa, kan Lex Maja också förebygga djurplågeri och se till att de som eventuellt utsätter sina djur för fara blir ansvariga för sina handlingar.

Hur fungerar Lex Maja i praktiken?


Lex Maja innebär att om vårdpersonal blir medveten om att ett djur riskerar fara illa på grund av ägarens sjukdom eller vårdbehov, måste de rapportera detta till relevant myndighet. Denna myndighet har befogenhet att ingripa och vidta åtgärder för att skydda djuret.

Vad betyder lex Maja?


Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen

Hur gör jag en lex Maja?


Anmälan kan göras via webbformulär, genom att ringa eller skicka brev. Personal inom vård och omsorg kan ringa och rådgöra med en djurskyddshandläggare om de är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Länsstyrelsen får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra.

Att vara medveten om Lex Maja och följa dess riktlinjer är en del av att säkerställa att verksamheten är i överensstämmelse med lagstiftningen.

Reflektionsfrågor - Lex Maja
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni boende som har djur?
- Får dessa den omsorg som de behöver?
- Finns det risk för att de far illa?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni rutiner kring Lex Maja i organisationen?
- Är rutinerna kända?
- Finns det djur i verksamheten?
- Har ni bra rutiner för hanteringen av dem?

Boende och närstående:
- Känner du till situationer där djur riskerar fara illa till följd av husses eller mattes sjukdom?
- Vad kan du som närstående göra i en sådan situation?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev