Kolla alltid vad det kostar innan ni tackar ja till äldreboende.

Det är inte helt lätt att reda ut vad det kostar att bo på ett äldreboende. Inflyttningen på äldreboendet kan även påverka den äkta hälftens ekonomi. För att vara helt säker är det bäst att kontakta avgiftshandläggaren i kommunen. Det kan också skilja mellan olika boenden i en kommun.  

Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb

I äldreomsorgen råder maxtaxa. Det innebär att den boende har rätt att ha pengar kvar när hyra och avgifter är betalade. Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska den boende alltid ha minst ett så kallat förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald. För år 2020 är förbehållsbeloppet 5 373 kr per månad per för en ensamstående person. 

Avgiften som den boende får betala beräknas genom att utgå från inkomsten. Även inkomst av kapital och bostadstillägg ingår. Därifrån dras först kostnaden för hyra i boendet. Därefter dras förbehållsbeloppet av och det som återstår är avgiftsutrymmet, dvs hur mycket den boende får betala för omsorgen på boendet.  

Förbehållsbeloppet ska användas till mat, läkemedel, förbrukningsvaror, tidningar, försäkring, el, telefon och annat. Matkostnaden debiteras ofta av kommunen eller vårdgivaren. Kommuner tar olika betalt men flertalet verkar ligga mellan 3500 till 4000 kr/månad. Hyran varierar också mellan olika äldreboenden utifrån vilken standard och boyta lägenheten har. Ofta får hyresgästen även betala för del i gemensamhetsytor.  

Ibland tillkommer även avgift för förbrukningsartiklar såsom möbler och husgeråd. Den som har god man kan också få betala en avgift för denna. Om kostnaderna drar i väg händer det att äldre människor nödgas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. Det är idag mycket ovanligt att avgiftsuttaget sätter den äldre i den situationen.  

Omsorgsavgiften får aldrig överstiga maxtaxan på 2139 kr/månad år 2021. Den är densamma i hela landet. I övrigt så beslutar varje kommun om regelverket för avgifter i äldreomsorgen. Likaså vad som ingår i avgiften. De flesta kommunerna ser till att avgifterna inte förorsakar att den äldre ska behöva söka socialbidrag.  

Undersköterska: Får du frågor av de boende eller närstående om avgifter och vad som ingår i avgifterna.  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Händer det att boende inte har pengar till läkemedel eller andra nödvändiga produkter? Hur hanterar ni situationer där någon boende riskerar bli utan exempelvis läkemedel?  

Boende och närstående: Räcker de pengar som blir över efter hyra och avgifter till det som behövs för en skälig levnadsnivå?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus