Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?

Med bra rutiner för att upptäcka om någon börjar få ödem kan onödig sjukhusvård undvikas. Vätskeansamlingar i kroppsdelar kan orsaka tryckskador, svårläkta sår, lungödem och andra hälsoproblem för den boende. Genom att vara observant i samband med personlig omvårdnad kan många hälsoproblem undvikas genom tidiga insatser.

Foto: Mostphotos

Vad är ödem


Ett ödem är en svullnad någonstans på kroppen orsakad av vätskeansamling i vävnaden.  

Svullna ben är ofta symtom på hjärtsvikt. Kompressionslindning eller stödstrumpor kan vara en behandling. Det är viktigt att läkare gör en diagnos på de bakomliggande orsakerna till de svullna benen. Beror det på att venklaffarna inte transporterar tillbaka blodet så brukar högläge minska svullnaden.  

Lymfödem orsakas av skador i lymfsystemet som gör att lymfan inte kan transporteras bort. Det finns ingen bot, men behandlingar kan lindra eller helt ta bort symtomen. Vid lymfödem ökar risken för rosfeber, en smittsam hudsjukdom.  

Hantering av ödem


Det är viktigt att först få en läkarundersökning för att förstå bakomliggande orsaker. Det kan vara såväl klaffskador som hjärtsvikt och läkemedelsbiverkningar. Behandlingen består vanligtvis av att man kompressionslindar den eller de delar av kroppen som är svullna. Massage kan lindra och minska svullnaden. Var vaksam på och smörj huden där det är svullet. Annars finns det risk för hudsprickor och infektioner. Högläge av kroppsdel som är svullen kan också bidra till att minska svullnaden. Det är viktigt att ha koll på den svullna kroppsdelen så att det inte blir ytterligare följder.  

Lungödem


Lungödem är ett akut tillstånd. Symtomen brukar vara andningssvårigheter, ångest, blekgrå hudfärg, kallsvett, hjärtklappning sam hosta med vitt eller rosafärgat salivskum. Vid vård i livets slutskede kan detta vara väntade symtom. Då finns det läkemedel att ge för att lindra. I andra fall behöver den boende transporteras till sjukhus för behandling.  

Reflektionsfrågor - ödem
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni rutiner för att observera förändringar i huden som svullnad eller rodnad?

- Hur fungerar samarbetet med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor när det gäller ödem?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Han ni trygga rutiner för att upptäcka och hantera ödem?
- Finns det vårdplaner för alla som har ökad risk för ödem av olika slag?

Boende och närstående:
- Har din närstående svullnader som verkar bero på vätskeansamling?
- Vet ni vad det beror på? Finns det en vårdplan?Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Digitala verktyg används alltmer i vården
  Foto: Pixabay
  info
 • 2023-05-24 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund
  Etisk handlingsberedskap
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar
  info
comments powered by Disqus